Myslivost

Lesní správa Děčín provozuje ve vlastní režii myslivost v honitbě Celnice a honitbě Brložec

Honitba Celnice

má honební výměru 1410 ha z toho je zemědělská půda 35 ha, lesní půda 1067 ha a ostatní pozemky 26 ha. Je zde normovaná jelení zvěř (11 ks), srnčí (26 ks) a černá zvěř (8 ks). Trofejovou zvěř (jelen) loví především poplatkový hosté. Ročně se loví okolo 65 ks spárkaté zvěře (jelení, srnčí a černé).

Honitbu tvoří převážně plošina nad pískovcovými skalami Tiských stěn v nadmořské výšce 500 – 600 m.n.m., přecházející do prudkých svahů a roklí mezi skalami.

Dále má LS Děčín 9 vlastních honiteb, které jsou pronajaty k výkonu práva myslivosti fyzickým či právnickým osobám.

Honitba Brložec